Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
21/05/2012 04:03 pm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011, niên độ từ 01/4/2011 đến 31/3/2012.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM (TRANSIMEX - SAIGON)

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 2220 2888 Fax: (84-8) 2220 2889

Tp.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2012
 THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011, niên độ tài chính từ 01/4/2011 đến 31/3/2012).

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM

Công ty cổ phần Kho Vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011, niên độ từ 01/4/2011 đến 31/3/2012, chi tiết như sau:

- TCPH : Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (Transimex-Saigon)

- Mã chứng khoán : TMS

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2012

- Lý do và mục đích: Phát hành CP thưởng năm 2011, niên độ từ 1/4/2011-31/3/2012.

- Số lượng cổ phần phát hành: 913.793 cổ phần

- Thời điểm phát hành: Tháng 6-7/2012

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 20:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền thì nhận được 1 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân sẽ được trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại các năm trước.

Ví dụ : Nhà đầu tư A sở hữu 203 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là (203 x 5%) = 10,15 cổ phần. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 10 cổ phần và một số tiền là: 0,15 cổ phần x 10.000 đồng = 1.500 đồng

- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:Từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần để lại từ các năm trước.

- Địa điểm thự hiện:

+ Đới với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại TVLK, nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty CP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Tp HCM, Đ/c: Lầu 9, số 172 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận I, Tp.HCM.

Quý vị cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Anh Nguyễn Hữu Tuấn/Bộ phận Quan hệ cổ đông – Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (Transimex-Saigon), + Điện thoại: 08-2220 2888- Ext: 955; DĐ: 0983794640, Email: tuannh@transimexsaigon.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc
  Bản in | Gửi bạn bè  
 
.:: Các tin khác:
 
  » Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-2012. | 21/05/2012 |
  » Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4 năm 2011, niên độ (1/4/2011-31/3/2012). | 21/05/2012 |
  » Công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới 01 thành viên HĐQT. | 21/05/2012 |
  » Công bố thông tin về việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. | 21/05/2012 |
  » Báo cáo tài chính Quí IV/2011, niên độ (từ 01-04-2011 đến 31-03-2012). | 14/05/2012 |
  » Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. | 08/05/2012 |
  » Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. | 08/05/2012 |
  » Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quí I/2012. | 04/05/2012 |
  » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011-2012 và trả cổ tức năm tài chính 2011. | 03/05/2012 |
  » Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn. | 25/04/2012 |
 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom