Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
05/06/2012 10:39 am
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQHĐQT-TMS-2012, ngày 04 tháng 06 năm 2012.  Bản in | Gửi bạn bè  
 
.:: Các tin khác:
 
  » Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. | 04/06/2012 |
  » Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-2012. | 31/05/2012 |
  » Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán, niên độ từ 01/4/2011 đến 31/3/2012. | 31/05/2012 |
  » Thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi TMSCB2010. | 29/05/2012 |
  » Công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới 01 thành viên Ban Kiểm Soát. | 24/05/2012 |
  » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011, niên độ từ 01/4/2011 đến 31/3/2012. | 21/05/2012 |
  » Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-2012. | 21/05/2012 |
  » Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4 năm 2011, niên độ (1/4/2011-31/3/2012). | 21/05/2012 |
  » Công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới 01 thành viên HĐQT. | 21/05/2012 |
  » Công bố thông tin về việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. | 21/05/2012 |
 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom