Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
06/04/2017 09:54 am
Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, nội dung chi tiết như sau:

1.       Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/4/2017

2.       Địa điểm:  Lầu 6, Hội trường A – NK Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.

3.       Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2017 theo Danh sách của TTLK Việt nam (VSD) - chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

4.       Nội dung Đại hội:

-           Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

-           Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

-           Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; và BC của Ban kiểm soát;

-           Thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến hoạt động đầu tư và quản trị Công ty;

-           Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên đã từ nhiệm;

-           Các vấn đề khác (nếu có)

5.       Tài liệu: Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem trước các tài liệu Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: http://www.transimex.com.vn  kể từ ngày 12/4/2017.

6.       Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2017 trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.

Vui lòng tải mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm.

7.       Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

-           CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Thu Huế   DĐ: 0983777715, Email: huentt@transimex.com.vn

Điện thoại: 08 2220 2888 (Ext: 138); Fax: 08 2220 2889.

-           Các ý kiến thắc mắc về những nội dung sẽ được bàn tại Đại hội, vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Huế theo thông tin như trên.


Lưu ý : Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đônghoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đóng dấu của Công ty đối với cổ đông là tổ chức để làm thủ tục dự họp.

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

 

                                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                           BÙI TUẤN NGỌC

                                                      File đính kèm

Thư mời

Giấy ủy quyền


                                                      
  Bản in | Gửi bạn bè  
 
.:: Các tin khác:
 
  » Báo cáo thường niên năm 2016 | 28/03/2017 |
  » Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59 ngày 20 tháng 03 năm 2017 | 21/03/2017 |
  » Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty Mẹ và hợp nhất) | 10/03/2017 |
  » Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58 ngày 07 tháng 03 năm 2017 | 07/03/2017 |
  » Công ty Cổ phần Vận tải Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất | 27/02/2017 |
  » Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất) | 06/02/2017 |
  » Công Ty Cổ Phần Transimex báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. | 25/01/2017 |
  » Công văn của UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn công bố BCTC riêng, HN quý và bán niên 2017 | 06/01/2017 |
  » Báo cáo phân tích của MBS về cổ phiếu TMS | 30/12/2016 |
  » Công văn xin gia hạn công bố BCTC riêng, HN quý và bán niên 2017 | 16/12/2016 |
 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom