Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Báo cáo quản trị Công ty CP Transimex 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62 ngày 27 tháng 06 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016-2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 của Công ty CP Transimex
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016-2017
Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59 ngày 20 tháng 03 năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty Mẹ và hợp nhất)
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58 ngày 07 tháng 03 năm 2017
Công ty Cổ phần Vận tải Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Công Ty Cổ Phần Transimex báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
Công văn của UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn công bố BCTC riêng, HN quý và bán niên 2017
Trang:  1     2     3   ...   17     18     19     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom